филтри ˆ

Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA

logo of KARTA Foundation

Местоположение

Езици

 • Полски

Име на колекцията

 • The Archive of the Opposition of KARTA Foundation

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • звукови записи: 500-999
 • публикации: 1000-
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
 • снимки: 1000-

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • национален

Основател

Дата на създаване

 • 1991

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

 • Iwaszkiewicz, Agnieszka. Katalog zbiorów Archiwum Opozycji: do 1990 roku. Warszawa: Ośrodek KARTA, 2001.

  Iwaszkiewicz, Agnieszka, and Agnieszka Rudzińska. Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu. Warszawa: Ośrodek KARTA, 1996.

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Gospodarczyk, Hanna

Списък библиография

Zbigniew Gluza, Odkrycie KARTY. Niezależna strategia pamięci, Agnieszka Dębska (red.), Warszawa: Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią, 2012.

Harchut, Monika, interview by Melon, Maciej, May 11, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 14:30:01