филтри ˆ

Bratislavské listy Editorial Office Archive

Местоположение

Езици

  • Словашки

Уебсайт

Име на колекцията

  • Bratislavské listy Editorial Office Archive

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • национален

Дата на създаване

  • 2002

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • None

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Benčuriková, Martina

Списък библиография

Mikloško, František , interview by Benčuriková, Martina, May 04, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Čarnogurský, Ján , interview by Benčuriková, Martina, June 25, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 10:42:53