филтри ˆ

Archiv města Ostravy

Местоположение

Уебсайт

Дата на създаване

  • 1923

Акроним (ако има)

  • AMO

Вид организация

  • Archive

Операционен тип

  • Government/State organisation

Притежател на

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Kůželová, Michaela

Събрал материали за

Основен актьор в

Списък библиография

Archiv města Ostravy. 2018. "Archiválie." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/archivalie. 

Archiv města Ostravy. 2018. "Hlavní úkoly." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/postaveni-archivu/hlavni-ukoly.  

Archiv města Ostravy. 2018. "Organizační členění." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/postaveni-archivu/organizacni-cleneni. 

Archiv města Ostravy. 2018. "Z dějin archivu." Accessed October 17. https://amo.ostrava.cz/cs/z-dejin-archivu.

2018-12-11 22:00:07