филтри ˆ

CNSAS Online Collection

Местоположение

Езици

 • Румънски

Уебсайт

Име на колекцията

 • CNSAS Online Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
 • снимки: 100-499

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 2007

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

 • Securitatea – Structuri / Cadre, Obiective şi metode: Colecție de documente (The Securitate – structures / cadres, objectives, and methods: Collection of documents). 2006. 2 Vols. Edited by Florica Dobre, Elis Neagoe-Pleşa, and Liviu Pleşa. Bucharest: Editura Enciclopedică. http://www.cnsas.ro/documente/publicatii/Securitatea%20vol%201.pdf; http://www.cnsas.ro/documente/publicatii/Securitatea%20vol%202.pdf

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Marin, Manuela
 • Petrescu, Cristina

Списък библиография

Securitatea – Structuri / Cadre, Obiective şi metode: Colecție de documente (The Securitate – structures / cadres, objectives, and methods: Collection of documents). 2006. 2 Vols. Edited by Florica Dobre, Elis Neagoe-Pleşa, and Liviu Pleşa. Bucharest: Editura Enciclopedică. http://www.cnsas.ro/documente/publicatii/Securitatea%20vol%201.pdf; http://www.cnsas.ro/documente/publicatii/Securitatea%20vol%202.pdf

Petrescu, Dragoș, interview by Marin, Manuela, August 30, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 10:39:16