филтри ˆ

Botka, Ferenc  

Местоположение

Място на раждане

  • Subotica, Szabadka, Serbia

Дата на раждане

  • 1929

Дата на смърт

  • 2011

Роля „Участник в събирането“

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Scheibner, Tamás

Списък библиография

2017-07-03 14:33:48