филтри ˆ

Masovni pokret 1971. u Zadru, ad hoc zbirka

Местоположение

Езици

  • Хърватски

Име на колекцията

  • The Municipal Committee of the League of Communists of Croatia in Zadar, documents related to the "mass movement" of 1971

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

  • The content of the collection has been placed in one box and consists of documents related to various analyses, reports and assessments in the Party life of the town of Zadar. The most significant are documents on the inquiries on the "political sins" of the Zadar communists during the Croatian Spring.

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499

Оператор(и)

Участник/ци в събирането

  • Gverić, Ante

Географски обхват

  • локален

Основател

Дата на създаване

  • 1990

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • Kolanović, Josip, ed. Vodič Državnog arhiva u Zadru [Guide through the State Archives in Zadar]. Zadar: Državni arhiv, 2014.

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Shek Brnardić, Teodora

Списък библиография

Gverić, Ante, interview by Shek Brnardić, Teodora , December 04, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-05 09:52:08