филтри ˆ

Grgo Šore Goli Otok Collection

Местоположение

Езици

  • Хърватски

Име на колекцията

  • Grgo Šore Goli Otok Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 0-9
  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
  • снимки: 0-9

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • национален

Основател

Дата на създаване

  • 1983

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • NONE

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Godić, Darjan

Списък библиография

Kosić, Ivan. 2009. Goli otok: najveći Titov koncentracioni logor (Goli otok: Tito’s Biggest Concentration Camp). Zagreb: Mikrorad; Udruga Goli otok "Ante Zemljar."

Previšić, Martin. 2013. “Broj kažnjenika na Golom otoku i drugim logorima za ibeovce u vrijeme sukoba sa SSSR-om (1948.-1956.)“ (The number of convicts on Goli otok and other Internment camps during the Cominform period, 1948 – 1956), Historijski zbornik 66, no. 1 (2013): 173–193.

Previšić, Martin. 2014. “Povijest informbiroovskog logora na Golom otoku 1949. – 1956.“ Ph.D. dissertation, University of Zagreb.

Peić Čaldarović, Dubravka, interview by Godić, Darjan, September 21, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 14:01:56