филтри ˆ

Telegram Kurta Furglera nadbiskupu Alojziju Šuštaru, 28. lipnja 1991.

Thumbnail

Местоположение

Езици

  • Немски

Година на създаване

  • 1991

Сигнатура

  • NŠAL 336, box 37

Кредити

  • Photo: Petar Bagarić

    Credits: Archiepiscopal Archives in Ljubljana

Избрани пример от

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Bagarić, Petar
2018-05-23 22:40:10