филтри ˆ

Archive of László Beke

Part of the archive is ready to be transported.

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Унгарски

Име на колекцията

 • Archive of László Beke

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 100-499
 • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 500-999
 • звукови записи: 100-499
 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 1000-
 • облекло: 10-99
 • публикации: 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499
 • снимки: 1000-
 • техническо оборудване (пишещи машини, размножителни устройства, аудио-видео оборудване, и т.н.): 10-99

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1969

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

 • Hegyi, Szakács, & László (Eds.). (2014). Imagination/Idea - The Beginning of Hungarian Conceptual Art. The László Beke Collection, 1971. Budapest - Zürich: tranzit.hu - JRP|Ringier Kunstverlag AG.

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Beöthy, Balázs

Списък библиография

Beke, László, interview by Beöthy, Balázs, August 03, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-26 13:46:38