филтри ˆ

Balázs Béla Stúdió Kutatóarchívum

Thumbnail

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Унгарски

Уебсайт

Име на колекцията

 • The BBS Research Archive

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 500-999

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

 • международен

Теми

Дата на създаване

 • 2006

Място на създаване

Създатели на съдържание

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

 • Antal, I., Deák, L., & Kodolányi, S. (2002). Balázs Béla stúdió, 1961-2001. Budapest: BBS-Orpheusz.

  Gelencser, G. (Ed.). (2009). BBS 50. Budapest, Hungary: BBSA - Műcsarnok.

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Beöthy, Balázs

Списък библиография

Kodolányi Sebestyén, interview by Beöthy, Balázs, April 28, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2017-10-13 00:59:52