филтри ˆ

Imre Baász: File [Dosszié/Dosar], 1973, aquatinta, 45.1x34 cm

Местоположение

Създател

Година на създаване

  • 1973

Избрани пример от

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Lőrincz, Lili
2020-02-14 13:20:04