филтри ˆ

Bibó István (1911-1979) családi hagyatéka

Hungarian memorial stamp issued for István Bibó's centennary of birth, 2011

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Унгарски

Име на колекцията

 • Family collection of István Bibó's (1911-1979) heritage

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 0-9
 • звукови записи: 0-9
 • публикации: 500-999
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 100-499
 • снимки: 500-999

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

 • национален

Основател

Дата на създаване

 • 1979

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Nóvé, Béla

Списък библиография

Jr., István Bibó, interview by Nóvé, Béla, May 07, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 17:35:49