филтри ˆ

Report on ideological sabotage and subversive activities among the intelligentsia

Местоположение

Езици

  • Български

Създател

Година на създаване

  • 1979

Сигнатура

  • АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. Е. 98, л. 50-52; 70-84.

Кредити

  • АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. Е. 98, л. 50-52; 70-84.

Избрани пример от

2018-05-04 19:39:47