филтри ˆ

Information about Svoboda Buchvarova and the family Zhelyu and Maria Zhelevi

Местоположение

Езици

  • Български

Година на създаване

  • 1983

Сигнатура

  • АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 195, л. 1-5.

Кредити

  • АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 195, л. 1-5.

Избрани пример от

2018-06-13 17:57:07