филтри ˆ

Rețele Transnaționale ale Romilor - Colecție Ad-hoc la CNSAS

Местоположение

Езици

  • Румънски

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 10-99
  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
  • снимки: 0-9

Географски обхват

  • международен

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • Marin, Manuela. ed. 2017. Romii și regimul comunist din România: Marginalizare, integrare și opoziție (Roma and the communist regime in Romania: Marginalization, integration and opposition). Cluj-Napoca: Mega.

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Marin, Manuela

Списък библиография

ACNSAS, Files: I 234356; I 172057; D 144, vol. 11–13, 15; R 248933

Bunescu, Ioana. 2014. The Politics of Collective Identity Formation. Famham: Ashgate.

Marin, Manuela. ed. 2017. Romii și regimul comunist din România: marginalizare, integrare și opoziție (Roma and the communist regime in Romania: marginalisation, integration, and opposition). Cluj-Napoca: Mega.

Țârău, Virgiliu, interview by Marin, Manuela, June 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 14:56:19