филтри ˆ

Mihai Moroșanu - Colecție privată

Thumbnail

Местоположение

Езици

  • Румънски
  • Руски

Име на колекцията

  • Mihai Moroșanu Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 0-9
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
  • снимки: 0-9

Оператор(и)

Собственик/ци

Основател

Дата на създаване

  • 1961

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Cusco, Andrei

Списък библиография

Taşcă, Mihai. 2010. "Rezistența anticomunistă: 'Naționalistul' Mihai Moroșanu" (Anti-communist resistance: Mihai Moroșanu, the 'nationalist'). Timpul.md, December 17. Accessed February 10, 2017. http://www.timpul.md/articol/nationalistul-mihai-morosanu-18740.html 

Moroșanu, Mihai , interview by Cușco, Andrei, September 01, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Cașu, Igor , interview by Cușco, Andrei, October 29, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2019-01-22 16:47:32