филтри ˆ

Latvian SSR Committee for State Security (KGB)

Former Latvian SSR KGB office in Riga (so-called 'Corner house')

Местоположение

Дата на създаване

  • 1940

Акроним (ако има)

  • Latvian SSR KGB

Вид организация

  • Other

Операционен тип

  • Government/State organisation

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Bleiere, Daina

Събрал материали за

2019-02-01 14:50:19