филтри ˆ

Akcija Tuškanac u zbirci dokumenata Službe državne sigurnosti za Hrvatsku (1971.)

Местоположение

Езици

  • Хърватски

Име на колекцията

  • HR-HDA-1561. State Security Service of the Republic Internal Affairs Secretariat of the Socialist Republic of Croatia. Internal issues. Operation Tuškanac. 

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-

Оператор(и)

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • национален

Дата на създаване

  • 1971

Място на създаване

Достъп

  • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

Списък библиография

Akmadža, Miroslav. 2012. „Katolička crkva i Hrvatsko proljećeˮ. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 44, no. 3: 603-630.

Goldstein, Ivo. 2008. Hrvatska povijest. Zagreb: Europapress holding.

Heđbeli, Živana. 2011. Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u Europskoj uniji. I. dio 1990. – 2004. Zagreb: Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću. 

HR-HDA-1561. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SRH. Unutarnja problematika. Akcija Tuškanac, šifra 016.1/4. [HR-HDA-1081. State Security Service of the Republic Internal Affairs Secretariat of the Socialist Republic of Croatia. Internal issues. Operative action Tuškanac, code 016.1/4]

Hrvatska enciklopedija online [Croatian Encyclopedia online]. „Hrvatsko proljećeˮ. Accessed  on May 30, 2018.

Irvine, Jill. 2011. „Hrvatsko proljeće i raspad Jugoslavijeˮ. Političke analize (Zagreb), 2, no. 7: 28-37.

Jandrić, Berislav. 2002. „Prilog proučavanju studentskih demonstracija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1968.ˮ. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 34, no. 1: 7-40.

Kursar, Tonči. 2006. „Prijeporni pluralizam 1971.ˮ. Politička misao: časopis za politologiju (Zagreb), 43, no. 4: 143-155.

Mikšić, Diana. 2015. „HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske”. In: Iseljeništvo. Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 405-415.    

Mikšić, Diana. 2016. „HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske”. In: Prvi svjetski rat. Vodič kroz fondove i zbirke Hrvatskoga državnog arhiva, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 175-179.    

Ministarstvo unutarnjih poslova RH. June 2016. „Godišnje izvješće o radu za 2015. godinu”. Accesed on September 22, 2017.

Radelić, Zdenko. 2015. „KPJ i sigurnosno-obavještajni sustav u Hrvatskoj (1941.-1951.)”. Historijski zbornik (Zagreb), 68, no. 1: 73-105.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Služba za zaštitu ustavnog poretka”. Accesed on April 24, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Protuobavještajna agencija”. Accesed on September 22, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. „Sigurnosno-obavještajna agencija”. Accesed on September 22, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2016. „Javno izvješće 2016”. Accesed on April 27, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 2017. „Javno izvješće 2017”. Accesed on September 21, 2017.

Sigurnosno-obavještajna agencija. 25 September 2015. „SOA predala arhivsko gradivo bivše Službe državne sigurnosti Hrvatskom državnom arhivu”. Accesed on April 27, 2017.

Šušak, Ivica. 2008. „Hrvatsko proljeće – počeci političkog interesnog pluralizmaˮ. Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne uprave (Zagreb), 8, no. 3: 767-783.

Veselinović, Velimir. 2016. „Politička djelatnost Ante Paradžikaˮ. Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju (Zagreb), 12, no. 1: 133-155.

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske [The Law on security and intelligence system in the Republic of Croatia], Narodne novine RH, no. 79 and 105, 2006.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima [The Law amending and supplementing the Law on Archival Records and Archives], Narodne novine RH, no. 46, 2017.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima [The Law amending and supplementing the Law on internal affairs], Narodne novine RH, no. 19, 1991.

Zubak, Marko. 2014. „Omladinski tisak i kulturna strana studentskoga pokreta u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (1968. – 1972.)ˮ. Časopis za suvremenu povijest (Zagreb), 46, no. 1: 37-53.

2020-03-02 11:34:39