филтри ˆ

A Soros Alapítvány iratai

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Немски
 • Унгарски
 • Френски

Име на колекцията

 • HU OSA 13 Records of the Soros Foundation–Hungary (A Soros Alapítvány iratai)

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 1000-
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
 • снимки: 1000-

Оператор(и)

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1984

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • parts are closed to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Nóvé, Béla

Списък библиография

Radnóti, Sándor, interview by Nóvé, Béla, December 05, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Jombach, Márta, interview by Nóvé, Béla, November 27, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 18:09:31