филтри ˆ

Alenka Bizjak Environmental Collection

Местоположение

Езици

  • Словенски

Име на колекцията

  • Alenka Bizjak Environmental Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • публикации: 1000-
  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 1000-

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 1970

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

  • visits by appointments

Публикации

  • 1. Oset, Željko. "Contribution to History of Environmental Activism during the Communist Era in Slovenia." Review of Croatian History, vol. XV (2019).

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Bencetić, Lidija

Списък библиография

Oset, Željko. "Contribution to History of Environmental Activism during the Communist Era in Slovenia." Review of Croatian History, vol. XV (2019). 

Oset, Željko, interview by Bencetić, Lidija , Shek Brnardić, Teodora , July 06, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 14:53:12