филтри ˆ

Slovenian State Security Administration's Surveillance of Maks Samec, ad hoc collection

Местоположение

Езици

 • Немски
 • Словенски
 • Сръбски
 • Хърватски

Име на колекцията

 • Slovenian State Security Administration's Surveillance of Maks Samec, ad hoc collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 500-999

Участник/ци в събирането

 • Jenuš, Gregor

Географски обхват

 • национален

Дата на създаване

 • 1945

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

 • Stanovnik, Branko (ed.) Maks Samec (1881–1964), življenje in delo, zbornik ob 50-letnici smrti. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. 

[!]hasAuthorsOfEntry

Списък библиография

Stanovnik, Branko (ed.) Maks Samec (1881–1964), življenje in delo, zbornik ob 50-letnici smrti. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015.

Jenuš, Gregor, interview by Oset, Željko, October 05, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-20 13:05:52