филтри ˆ

Gheorghe Zgherea - Colecția de la Arhiva SIS Moldova

Cover of Gheorghe Zgherea's Case File (case no. 33/ 023262)Coperta dosarului lui Gheorghe Zgherea (cazul nr. 33/023262)

Местоположение

Езици

  • Румънски
  • Руски

Име на колекцията

  • Gheorghe Zgherea Collection at SIS Archive Moldova

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • правна и / или финансова документация: 10-99
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
  • снимки: 0-9

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • национален

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Cusco, Andrei

Списък библиография

Cașu, Igor. 2014. ”Arhivele comunismului: Inochentistul Gheorghe Zgherea, trimis în Kolîma pentru credinţă” (Archives of Communism: The Inochentist Gheorghe Zgherea, sent to Kolyma for his faith). Adevărul.md, 9 January. Accessed June 19, 2018. 

Cașu, Igor , interview by Cușco, Andrei, June 15, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 17:21:34