филтри ˆ

Archiwum Kultury Zrzuty

Местоположение

Езици

 • Полски

Име на колекцията

 • Pitch-In Culture

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 10-99
 • публикации: 10-99
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
 • снимки: 100-499
 • филм: 0-9

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Основател

Дата на създаване

 • 2012

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Kruczkowska, Patrycja
 • Stanczyk, Xawery

Списък библиография

Łuczko, Zofia , interview by Kruczkowska, Patrycja , November 09, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 17:39:41