филтри ˆ

Newspaper "People's Agrarian Banner" (Narodno Zemedelsko zname)

Thumbnail

Местоположение

Езици

  • Български

Година на създаване

  • 1945

Сигнатура

  • Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", Ск В 2648/1945
    (Saint Cyril and Method National Library, Sk V 2648/1945)

Кредити

  • "People's Agrarian Banner" newspaper, no. 44, October 2, 1945

Избрани пример от

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

 

Разсуканов, Йосиф 1994. Комунистите го преследваха, а той беше съвестта ни - Жизненият път и обществената дейност на Трифон Кунев. В: Демокрация. V, 41 (18 февр.), 13.

Трифонова, Цвета 2006. Досие "Камиларя" - 1925-1954. Писателят и деецът на БЗНС Трифон Кунев в архивите на Държавна сигурност. В: Народно земеделско знаме. 25 (23 - 29 юни 2006), 4.

Христова, Наталия 1993. Трифон Кунев - „Ситни-дребни... като камилчета“. В: "Хемус".  Списание за обществен живот, култура и литература (Bolgar-magyar társadalmi és kulturális folyóirat "Haemus"), Будапеща, 9, 19-24.

Трифонов, Панайот 1999. България 20 век: Алманах. София: Труд.

Цанев, Стефан 2009. Български хроники 1943-2007. Поема. Т. 4. София: „Труд“, Пловдив: „Жанет 45“.

2017-09-11 09:10:01