филтри ˆ

Fond Jiřího Rumla

The collection of the significant Czech journalist, dissident, signatory to Charter 77 and politician, Jiří Ruml, contains both published and as yet unpublished texts from 1967 to 1989, correspondence, Czech and foreign samizdat and exile publications. There are also writings by his friends, many of whom were also important signatories of Charter 77.

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Немски
 • Полски
 • Чешки

Уебсайт

Име на колекцията

 • Ruml Jiří

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 10-99
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
 • снимки: 10-99

Географски обхват

 • национален

Дата на създаване

 • 1992

Място на създаване

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Müller, Dorota
 • Rajlová, Lucie

Списък библиография

Tomeš, Josef et al. 1999. Český biografický slovník XX. století. III. díl  Q–Ž. Praha: Paseka.

Jičín, Rudolf. 1992. Ruml Jiří: Prozatímní inventární seznam. Praha: Národní archiv. Accessible at http://www.badatelna.eu/fond/6018/zaznam/401519/reprodukce/.

Jiří Ruml Collection (Fond No. 1921), National Archives of the Czech Republic, Prague

Wikipedia. 2018. “Jiří Ruml.” Accessed September 27. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Ruml.

2020-02-06 19:50:47