филтри ˆ

Modrio Tenisons'o pantomimos trupės kolekcija

Местоположение

Езици

  • Литовски
  • Руски

Име на колекцията

  • Modris Tenisons' Pantomime Team collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
  • снимки: 10-99

Географски обхват

  • международен

Дата на създаване

  • 1967

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • parts are closed to the public

Публикации

  • No publications

[!]hasAuthorsOfEntry

Списък библиография

Pliopa, Adas , interview by Grybkauskas, Saulius, June 14, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Jurašas, Jonas, interview by Grybkauskas, Saulius, June 16, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Tenisons, Modris , interview by Grybkauskas, Saulius, December 06, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Klivis, Edgaras , interview by Grybkauskas, Saulius, May 31, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-11 15:34:04