филтри ˆ

Gane, Ştefan 

Ștefan Gane participating to a protest meeting in Paris

Местоположение

Място на раждане

  • Bucharest, Romania

Дата на раждане

  • 1924

Дата на смърт

  • 1988

Притежател на

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Opriș, Andreea Iustina

Събрал материали за

Списък библиография

Zamfirescu, Dinu, interview by Opriș, Andreea Iustina, Petrescu, Cristina, June 05, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2018-08-05 15:50:06