филтри ˆ

Pashova, Anastasia Nikolaeva 

Photograph of Anastasia Pashova.

Местоположение

Място на раждане

  • Lovech, Letnitsa, Bulgaria

Дата на раждане

  • 1956

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Kasabova, Anelia Dr.

Списък библиография

Пашова, Анастасия. 2002. Толерантност в различността (Жизнени светове и ценности на ромската култура). Благоевград: Арт Принт.

Пашова, Анастасия, Кристина Попова, Милена Ангелова, Нурие Муратова, Петър Воденичаров, Христофор Поповски. 2000. Искам благородна професия. Традиции, мода, модерност в Западните Родопи. Благоевград: Клуб Отворено общество, Благоевград.

Пашова, Анастасия, Кристина Попова, Петър Воденичаров, Нурие Муратова, Милена Ангелова, Фетие Шаранска. 2003. Семейство, религия, всекидневие на мюсюлмани в Западните Родопи (Историко-антропологически аспекти). София, Изд. СЕМА-РШ.

Воденичаров, Петър, Кристина Попова & Анастасия Пашова. 1999. Моето досие, пардон, биография. Българските модернизации (30-те и 60-те години) - идеологии и идентичности. Благоевград: Балканско общество за автобиографистика и социално общуване.

2017-11-10 08:19:57