филтри ˆ

Michael Shafir - Fondul de la BJC Cluj-Napoca

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Румънски
 • Френски

Име на колекцията

 • Michael Shafir Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 0-9
 • публикации: 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 100-499
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-

Оператор(и)

Географски обхват

 • регионален

Основател

Дата на създаване

 • 1965

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Petrescu, Cristina
 • Pintilescu, Corneliu

Списък библиография

Cristea-Enache, Daniel. 2013. “În dialog cu Michael Shafir: ‘Nu poţi opta pentru un individualism opac la nevoile societăţii’” (Talking with Michael Shafir: ‘One cannot chose for narrow-minded individualism when dealing with the needs of society’). Adevărul, March 13. Accessed September 14, 2016. http://atelier.liternet.ro/articol/12909/Michael-Shafir-Daniel-Cristea-Enache/Nu-poti-opta-pentru-un-individualism-opac-la-nevoile-societatii.html

Shafir, Michael. 1983. “Political Culture, Intellectual Dissent and Intellectual Consent: The Case of Romania.” Orbis 27, 2: 393-420.

Shafir, Michael. 1984. “The Men of the Archangel Revisited: Antisemitic Formations Among Communist Romania's Intellectuals." Studies in Comparative Communism 16: 223-243.

Shafir, Michael. 1985. Romania: Politics, Economics and Society: Political Stagnation and Simulated Change, London: Frances Pinter.

Shafir, Michael, interview by Pintilescu, Corneliu, August 28, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 14:25:59