филтри ˆ

Noor-Tartu kollektsioon

Местоположение

Езици

 • Естонски

Име на колекцията

 • -

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 10-99
 • публикации: 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
 • снимки: 10-99

Оператор(и)

Географски обхват

 • локален

Основател

Дата на създаване

 • 1979

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • all closed to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Tammela, Mari-Leen
 • Tark, Triin

Списък библиография

Riigor, Indrek. 2003. "Tartu ülikooli üliõpilastest 1980. aastatel. Noortartlastest Muinsuskaitsepäevadeni." Bachelor's thesis, University of Tartu.
Vahtre, Lauri. 1988. "Nüri võitlus lohega." Vikerkaar 12:61-65.

Valk, Heiki , interview by Tammela, Mari-Leen , March 30, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-18 22:00:13