филтри ˆ

Viktor Koval - Colecția de la Arhiva SIS Moldova

Front cover of the fifth volume of Viktor Koval's KGB file, 1982.

Местоположение

Езици

  • Руски

Име на колекцията

  • Viktor Koval Collection at SIS Archive Moldova

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499
  • снимки: 10-99

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • национален

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • visits by appointments

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Cusco, Andrei

Списък библиография

Cașu, Igor. 2012. ”Reeducare” prin tratament psihiatric” (Re-education through forced psychiatric treatment). Adevărul.md, 23 February. Accessed March 29, 2018. http://adevarul.ro/moldova/actualitate/reeducare-tratament-psihiatric-1_50ae5dc07c42d5a6639c194e/index.html

Cașu, Igor , interview by Cușco, Andrei, March 22, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 17:41:16