филтри ˆ

Lietuvos dailininkų sąjunga

Lithuanian Union of Artists

Местоположение

Езици

  • Литовски

Име на колекцията

  • Union of Artists of LSSR

    Lietuvos TSR Dailininkų sąjunga

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

  • The collection consists of documents from the Union of Artists, personal files of artists, and financial documents. The most important documents showing the cultural opposition are transcripts of meetings, and transcripts of the Congress of Artists. These documents reflect the difficult position of prominent artists in 1987, and the context of the national revival at the end of the 1980s. 

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-

Собственик/ци

Географски обхват

  • национален

Основател

Дата на създаване

  • 1944

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

  • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Ivanauskas, Vilius
2020-03-02 11:10:05