филтри ˆ

Budiș, Sanda 

Sanda Budiș

Местоположение

Място на раждане

  • Constanța, Romania

Дата на раждане

  • 1926

Притежател на

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Opriș, Andreea Iustina

Събрал материали за

2018-08-05 15:33:44