филтри ˆ

Jonas Jurašas collection

Местоположение

Езици

  • Литовски

Име на колекцията

  • Jonas Jurašas collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
  • снимки: 100-499

Географски обхват

  • международен

Дата на създаване

  • 1963

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

  • visits by appointments

Публикации

  • Girdzijauskaite, Audronė. Jonas Jurašas. Vilnius: Gervelė, 1995.

[!]hasAuthorsOfEntry

Списък библиография

Pliopa, Adas , interview by Grybkauskas, Saulius, June 14, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Jurašas, Jonas, interview by Grybkauskas, Saulius, June 16, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Klivis, Edgaras , interview by Grybkauskas, Saulius, May 31, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-06 19:03:57