филтри ˆ

Antall, József  

Място на раждане

  • Budapest, Hungary

Дата на раждане

  • 1932

Дата на смърт

  • 1993

Създател

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Pál, Zoltán

Събрал материали за

2017-09-14 09:50:14