филтри ˆ

Brogyányi, Jenő 

Местоположение

Място на раждане

  • Linz, Austria

Дата на раждане

  • 1949

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Hermann, Gabriella

Списък библиография

Hermann Gabriella: A CHRR-HHRF megalapítása, rövid szervezettörténete, ideológiai és pénzügyi háttere, valamint együttműködése más magyar diaszpóra szervezetekkel. Kézirat, 2017. [Gabriella Hermann: The foundation of CHRR-HHRF, short history of organization, its ideological and financial background, and its cooperation with other Hungarian Diaspora organizations. Manuscript, 2017.]

2019-02-24 19:24:32