филтри ˆ

Barbara Fatyga Archive

Barbara Fatyga's bookcase with thousands of fanzines, leaflets, and documents.

Местоположение

Езици

 • Полски

Име на колекцията

 • Barbara Fatyga Private Archive

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • звукови записи: 10-99
 • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): unknown quantity
 • музикални записи: unknown quantity
 • публикации: 1000-
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
 • снимки: unknown quantity

Оператор(и)

 • Fatyga, Barbara

Собственик/ци

 • Fatyga, Barbara

Участник/ци в събирането

 • Fatyga, Barbara

Географски обхват

 • национален

Основател

 • Fatyga, Barbara

Дата на създаване

 • 1988

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

 • Fatyga, Barbara

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • all closed to the public

Публикации

 • Fatyga, Barbara. Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warsaw 1999.

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Stanczyk, Xawery

Списък библиография

Fatyga, Barbara. Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warsaw 1999.

Fatyga, Barbara, interview by Stanczyk, Xawery, January 22, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 10:38:51