филтри ˆ

Hidoș, Emil. Musical publication Wald old popp, in Romanian, 1969. Samizdat

Местоположение

Езици

  • Румънски

Създател

Година на създаване

  • 1969

Сигнатура

  • ACNSAS, P 14400 vol. 1, ff. 215-223

Кредити

  • Source: CNSAS

Избрани пример от

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Marin, Manuela

Списък библиография

ACNSAS, Fond Penal (Penal Fonds), file: P 14400, vol. 1.

2018-09-21 17:30:51