филтри ˆ

Arhiv pričevanj v Študijskem centru za narodno spravo v Ljubljani

Местоположение

Езици

 • Словенски

Уебсайт

Име на колекцията

 • Collection of Testimonies at the Study Centre for National Reconciliation in Ljubljana

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 100-499

Участник/ци в събирането

 • Hančič, Damjan
 • Jurjevčič, Mirjam
 • Piškurić, Jelka
 • Valič Zver, Andreja

Географски обхват

 • международен

Дата на създаване

 • 2008

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Bencetić, Lidija

Списък библиография

Piškurić, Jelka, interview by Bencetić, Lidija , Shek Brnardić, Teodora , July 06, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Jurjevčič, Mirjam, interview by Bencetić, Lidija , Shek Brnardić, Teodora , July 06, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Valič Zver, Andreja, interview by Bencetić, Lidija , Shek Brnardić, Teodora , July 06, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Hančič, Damjan, interview by Bencetić, Lidija , Shek Brnardić, Teodora , July 06, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-02 14:54:56