филтри ˆ

Feministička zbirka "Žena i društvo"

Местоположение

Езици

 • Хърватски

Име на колекцията

 • Women and Society Feminist Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 10-99

Оператор(и)

Участник/ци в събирането

 • Pešut, Jasminka

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1983

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • visits by appointments

Публикации

 • Despot, Blaženka. 1987. Žensko pitanje i socijalističko samoupravljanje (The Woman's Question and Self-Management). Zagreb: Cekade.

  Katunarić, Vjeran. 1984. Ženski eros i civilizacija smrti (The Female eros and the civilization of death). Zagreb: Naprijed.

Част от мрежа

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Bencetić, Lidija

Списък библиография

Pešut, Jasminka, interview by Bencetić, Lidija , April 24, 2018. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 17:29:55