филтри ˆ

Archiwum Polskiego Performansu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Jarosław Kozłowski, Continuum XXXVI performance, Berlin 2013, photo by Andrea Stapper, courtesy of Artists' Archives of The Museum of Modern Art in Warsaw.

Местоположение

Езици

 • Полски

Име на колекцията

 • Polish Performance Archive

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • видео записи: 10-99
 • звукови записи: 10-99
 • публикации: 100-499
 • снимки: 1000-
 • филм: 0-9

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • международен
 • национален

Основател

Дата на създаване

 • 2015

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Достъп

 • parts are closed to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Szenajch, Piotr

Списък библиография

https://artmuseum.pl/en/performans/archiwum/o-archiwum

Jarosz, Robert , interview by Kruczkowska, Patrycja , May 25, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

Jarosz, Robert , interview by Szenajch, Piotr, December 12, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-17 23:30:49