филтри ˆ

Bodnár, Gábor 

Местоположение

Място на раждане

  • Miskolc, Hungary

Дата на раждане

  • 1920

Дата на смърт

  • 1996

Роля „Участник в събирането“

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Nóvé, Béla

Събрал материали за

2018-03-26 16:20:10