филтри ˆ

Kolekcja Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

Местоположение

Езици

  • Полски

Уебсайт

Име на колекцията

  • National Film Archive - Audiovisual Institute 

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • лична документация (плакати, листовки, печати и т.н.): 1000-
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
  • снимки: 1000-
  • филм: 1000-

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Дата на създаване

  • 1955

Място на създаване

Създатели на съдържание

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Gospodarczyk, Hanna

Списък библиография

Grabowska, Grażyna, interview by Gospodarczyk, Hanna , November 14, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:48:35