филтри ˆ

Šuštar, Alojzij 

Местоположение

Място на раждане

  • Grmada, Trebnje, Slovenia

Дата на раждане

  • 1920

Дата на смърт

  • 2007

Притежател на

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Bagarić, Petar

Събрал материали за

Списък библиография

2018-05-23 22:16:55