филтри ˆ

Saulė Aleškevičiūtė-Kisarauskienė

Местоположение

Езици

 • Италиански
 • Литовски
 • Немски
 • Полски
 • Руски

Име на колекцията

 • Saulė Kisarauskienė collection. 

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

 • The collection includes most of her creative work, correspondence, writings and photographs. The extensive collection includes material that she produced and collected over her life. It includes prints, exlibris, graphic works, catalogues of exhibitions, articles, biographical documents, correspondence, photographs, and articles for books.

Съдържание

 • графика: 10-99
 • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 10-99
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 10-99
 • снимки: 10-99

Собственик/ци

Географски обхват

 • национален

Дата на създаване

 • 1972

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

 • parts are closed to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Ivanauskas, Vilius

Списък библиография

Žemaitytė, Rūta , interview by Ivanauskas, Vilius, Grybkauskas, Saulius, August 04, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 09:34:13