филтри ˆ

Video Studio Gdańsk

The headquarters of Video Studio Gdańsk.

Местоположение

Дата на създаване

  • 1981

Акроним (ако има)

  • VSG

Вид организация

  • Foundation

Операционен тип

  • private foundation

Притежател на

Роля „Участник в събирането“

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Tołłoczko-Suchańska, Barbara
2019-01-22 13:37:06