филтри ˆ

Lietuvos partizanų kolekcija Lietuvos ypatingajame archyve

Местоположение

Езици

  • Литовски

Име на колекцията

  • K.5. The Collection of Lithuanian Partisan Documents

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • карикатури: 10-99
  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499

Оператор(и)

Собственик/ци

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 1994

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Избрани примери

Достъп

  • completely open to the public

Публикации

  • No publication

[!]hasAuthorsOfEntry

Списък библиография

Remeika Kęstutis, interview by Grybkauskas, Saulius, September 22, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-03-04 15:44:28