филтри ˆ

Ethnological Archives

Местоположение

Езици

 • Унгарски

Име на колекцията

 • Ethnological Archives

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • други произведения на изкуството (които не могат да бъдат класифицирани като картини, скулптури, графики и др.): 1000-
 • други: 1000-
 • музикални записи: 1000-
 • ръкописи (его-документи, дневници, бележки, писма, чернови и др.): 1000-
 • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 1000-
 • снимки: 1000-
 • филм: 1000-

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • международен

Основател

Дата на създаване

 • 1938

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Важни събития в историята на колекцията

Достъп

 • completely open to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Vámos, Gabriella

Списък библиография

Granasztói, Péter, interview by Vámos, Gabriella, June 06, 2017. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-09-18 13:00:36