филтри ˆ

Foreign Croatica Collection

Местоположение

Езици

 • Английски
 • Испански
 • Италиански
 • Немски
 • Хърватски

Име на колекцията

 • Foreign Croatica Collection

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

 • публикации: 1000-

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

 • международен

Дата на създаване

 • 1945

Място на създаване

Достъп

 • completely open to the public

Публикации

Част от мрежа

[!]hasAuthorsOfEntry

 • Bencetić, Lidija

Списък библиография

1)     Lovrenčić, Željka. "Inozemna Croatica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu˝ (Foreign Croatica in the National and University Library in Zagreb). Vjesnik bibliotekara Hrvatske 54, no. 1/4 (2009), 135-142.

2)      Pavleković, Ivan. Popis knjiga koje darujem Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu: kulturno nacionalni spomenik emigracije domovini Hrvatskoj, neiscrpiva baština potomcima (The list of books that I donate to the National and University Library in Zagreb: an emigration cultural-national monument for homeland of Croatia, inexhaustible heritage to the descendants). Zagreb: Tuross Head, 2008.

3)       Stipčević, Aleksandar. The National and University Library in Zagreb 1607-2007: On the Occasion of the 400th Anniversary. Zagreb: The National and University Library, 2007.

Lovrenčić, Željka, interview by Bencetić, Lidija , October 21, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-01-07 13:57:57