филтри ˆ

Queer Archives Institute

The Queer Archives (QAI) Institute is a non-profit, artist-run organisation dedicated to research, collection, digitalisation, presentation, exhibition, analysis, and artistic interpretation of queer archives, with special focus on Central and Eastern Europe. Founded in November 2015 by Karol Radziszewski, the QAI is a long-term project open to transnational collaboration with artists, activists, and academic researchers.

Местоположение

Езици

  • Английски

Име на колекцията

  • Queer Archives Institute

Произход, история и културни дейности

Описание на съдържанието

Съдържание

  • сива литература (архивни документи като брошури, бюлетини, листовки, доклади, разузнавателни досиета, записи, работни документи, протоколи от заседания): 100-499
  • снимки: 500-999

Оператор(и)

Собственик/ци

Участник/ци в събирането

Географски обхват

  • международен

Основател

Дата на създаване

  • 2015

Място на създаване

Създатели на съдържание

Личност(и), събрали колекцията

Избрани примери

Достъп

  • all closed to the public

[!]hasAuthorsOfEntry

  • Gospodarczyk, Hanna

Списък библиография

Radziszewski, Karol , interview by Gospodarczyk, Hanna , October 17, 2016. COURAGE Registry Oral History Collection

2020-02-20 13:06:31